USAs månadsprognoser.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 36
Författare: Joelsson, Rune
Publicerad:

Sammanfattning

De amerikanska månadsprognoserna återges ofta i svensk dagspress, ibland även i TV. Bland annat av den anledningen kan det finnas skäl att närmare utröna tillförlitligheten hos dessa prognoser.

Den prognosmetod som används vid amerikanska vädertjänsten, Climate Analysis Center (CAC), är i stort sett den som beskrivits av Namaias 1953, men med vissa modifieringar.Man jobbar mycket med cirkulationen på 700 mb, och försöker med hjälp av den prognoserade förändringen dra slutsatser om vädret vid marken. Arbetssättet är en blandning av statistiska metoder, numeriska prognoser och sist men inte minst subjektiva bedömningar och justeringar.