Transient scenario simulations for the Baltic Sea Region during the 21st century

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 108
Författare: H.E.M. Meier1,2, H. Andersson1, C. Dieterich1, K. Eilola1, B. Gustafsson3, A. Höglund1, R. Hordoir1 and S. Schimanke1 1 Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Department of Research and Development, Norrköping, Sweden 2 Department of Meteorology, Stockholm University, Stockholm, Sweden 3 Stockholm Resilience Centre/Baltic Nest Institute, Stockholm University, Stockholm, Sweden
Publicerad:

Sammanfattning

Vattnet i Östersjön är optiskt sett uppdelat i många beståndsdelar och har ytterst höga halter av färgade lösta organiska ämnen (colored dissolved organic matter, CDOM), även kallade för gulämnen, gilvin eller gelbstoff. CDOM är en komplex blandning av kemiska bindningar skapade vid nedbrytningen av fotosyntetiskt producerat organiskt material och det har en avsevärd påverkan på ljusfältet i vattnet. En kvantitativ beskrivning av dynamiken och variabiliteten behövs ofta för att få en riktig beskrivning av ljusets nedträngning och därefter av tex primärproduktionen.     
Denna studie är ett första försök att inkludera CDOM i en modell för Östersjön. Modellförsöken baseras på en fix koncentration i de 30 största floderna. I brist på omfattande mätningar antas en flodtillförsel som är proportionell mot totalt organiskt kol. Eftersom ursprunget och ödet fortfarande är föremål för diskussioner testar vi olika hastigheter av CDOM sönderfall och jämför resultaten med satellitobservationer. Jämfört med temperatur eller tidsberoende sönderfall uppnåddes bäst resultat med ett ljusberoende sönderfall. Att behandla CDOM som ett konservativt spårämne leder inte till tillfredsställande resultat.