Torka

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Sett i ett internationellt perspektiv är Sverige förskonat från stora katastrofer till följd av extrem torka. Under torrår kan dock vattenbrist medföra storaproblem lokalt och regionalt i landet. Faktablad nummer 16