Swedish coastal water bodies on Wikidata Combining WFD data with Wikidata

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 126
Författare: Josefina Algotsson, Frank Van Der Stelt and Diala Abdoush
Publicerad:

Sammanfattning

I enlighet med Vattendirektivet rapporterar Vattenmyndigheterna miljöinformation om Sveriges ytvattenförekomster till EU.

Under Naturvårdsverkets regeringsuppdrag Smartare miljöinformation togs initiativet upp att visualisera den till EU rapporterade miljöinformationen om Sveriges kustvattenförekomster på Wikidata och Wikipedia. SMHI har lett initiativet med stöd från Wikimedia Sverige, Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt, Jönköpings länsstyrelse och volontärer från Wikimedias gemenskap.

Syftet med arbetet var att göra miljöinformation om Sveriges kustvattenförekomster mer tillgänglig för allmänheten, sprida kunskap om statusklassning samt skapa förutsättningar att öka miljömedvetenheten hos allmänheten. Projektet har resulterat i att:

  • 653 nya kustvattenförekomster beskrivs på Wikidata.
  • Artiklar om vattenförvaltning i Sverige, kustvattenförekomster och databasen SVAR har skapats på Wikipedia.
  • En mall för informationsrutor på Wikipedia har tagits fram och kan automatiskt hämta och visa information om kustvattenförekomsters statusklassning från Wikidata.
  • Mallen för informationsrutor om kustvattenförekomster används i artiklar om kustvatten på Wikipedia.
  • Information på smhi.se om SMHIs datapolicy är uppdaterad.
  • Licensen för databasen SVAR är fastställd till CC0 vilket förenklar användningen av informationen och öppnar möjligheten att använda den på fler sätt än tidigare.