Sveriges vattendrag

Typ: Faktablad
Författare: Anna Eklund
Publicerad:

Sammanfattning

Landets många vattendrag är en viktig naturresurs. Våra vattendrag har stor betydelse för samhällets energi- och vattenförsörjning, liksom för fiske och rekreation. Faktablad nummer 44.