Sveriges snöklimat under 100 år

Typ: Faktablad
Författare: Carla Eggertsson Karlström (red.)
Publicerad:

Sammanfattning

För att se om snödjup och antal dagar med snötäcke har förändrats under senare decennier visas här diagram över antal dagar med snötäcke och största snödjup för Sverige som helhet och uppdelat på landsdelar. När det gäller medelvärdet för hela Sverige kan man se att både det maximala snödjupet och antalet dagar med snötäcke i grova drag håller sig på samma nivå sedan 1900-talets början. Faktablad nummer 23