Sveriges landskapsklimat

Typ: Faktablad
Författare: Carla Eggertsson Karlström
Publicerad:

Sammanfattning

Det här faktabladet innehåller en samling artiklar om klimatet i våra landskap, som från februari 2003 till och med december 2007 publicerades i SMHIs månadstidskrift Väder och Vatten. Faktablad nr 42.