Statistisk prognos av yttemperatur.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 27
Författare: Hultberg, Håkan
Publicerad:

Sammanfattning

En effektiv planering av halkbekämpning på tex en flygplats eller en vägbana är prognos av yttemperatur av största betydelse. I Sverige finns för närvarande ingen metod för yttemperaturprognos i operationell drift.

En teoretiskt komplicerad modell, utvecklad av Smedman-Högström har visat sig svår att använda bl a på grund av svårigheter att prognosera fuktighet. Inget arbete pågår för att sätta modellen i drift.

Mätningar av yttemperatur utförs dock på en del håll (tex på vägar). Trenden, som erhålles genom att jämföra konsekutiva mätningar, kan i vissa fall ge en uppfattning om den närmaste utvecklingen (närmaste timmen).

Temperaturmätningar med IR-termometer (IR = InfraRöd) vid Bromma flygplats i mitten av 1970-talet, visar ett tydligt samband mellan yttemperaturen, lufttemperaturen och molnigheten.

Brommamätningarna födde idén om försök med utveckling av statistiska prognoser för markytan. För detta ändamål utfördes mätningar vid Arlanda flygplats under tiden dec 1983 tom mars 1984 . Dessa mätningar ligger till grund för den enkla prognosmodell som skall beskrivas i denna rapport.