Statistisk analys av nederbördsdata. Del III. 200-åriga nederbördsserier.

Typ: Rapport
Serie: RMK 27
Författare: Eriksson, B.
Publicerad:

Sammanfattning