Statistical forecasting of sea level changes in the Baltic.

Typ: Rapport
Serie: RMK 9
Författare: Holmström, I., and Stokes, J.
Publicerad:

Sammanfattning

Genom utveckling av vattenståndsdata från 6 svenska observationsstationer i empiriskt ortogonala funktioner har erhållits en mycket enkel bild av Östersjöns respons på atmosfärens inverkan genom vind och tryck. Inte mindre än 65.5 procent av den totala variansen representeras av en allmän höjning eller sänkning av hela ytan. Tidsskalan är här av samma storlek som tidsskalan hos storskaliga atmosfäriska störningar. Detta beroende har utnyttjats för att bestämma sådana regressionsekvationer mellan lufttrycksfält och vattenståndsvariationer som sedan utnyttjas för prognoser. I den statistiska behandlingen har tekniken med empiriskt ortogonala funktioner utnyttjats i hög grad.