Solstrålning

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Det är solen som ytterst driver vädret och därmed klimatet. Energin från solen påverkar bl a temperaturen, omsätts till vindar och ingår i växternas fotosyntes. Förutom fakta om solstrålning ges här även lite information kring SMHIs strålningsmätningar och ett modellsystem för att beräkna strålningsdata. Faktablad nummer 31