SMHIs undersökningar utanför Forsmark 1995.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 66
Författare: Jan Andersson och Robert Hillgren
Publicerad:

Sammanfattning

Målsättning för 1995 års kontrollprogram har varit att kontinuerligt bevaka temperaturen i vertikal S i skärgårdsområdet.

Kylvatten har släppts via reservutskovet vid olika tillfällen under sammanlagt 5 månader. Största delen av utsläppen har skett under andra halvåret. Detta pga problem med rensningen av fiskspärren vid Biotestsjöns utlopp. För 1994 rådde liknande förhållanden.

Effekten av kylvatten från reservutskovet och en vann inledning på hösten ("brittsommar") medförde att den hittills högsta månadsmedeltemperaturen för oktober noterades (vertikal S på 1 m djup 11.82°C). Årsmedeltemperaturen (april-nov) under 1995 låg 1 °C över medelvärdet för perioden 1977-94 (april-nov ). Motsvarande siffra för 1994 var 1. 7°C.

1995 års temperaturöverskott uppstod framförallt under augusti-september- oktober. I  november ökade vattenutbytet med det utanförliggande havsområdet och någon ackumulering av kylvatten kunde inte registreras.