SMHIs undersökningar utanför Forsmark 1992

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 57
Författare: Jan Andersson och Robert Hillgren
Publicerad:

Sammanfattning

1992 års kontrollprogram har haft som målsättning att:

- kontinuerligt bevaka temperaturen i vertikal Si skärgårdsområdet.

- kontrollera vattenområdet vid F3:s kylvattenkanal (tidigare läckaget).

Kraftverkets drift under 1992 kan betraktas som normal med avseende på kylvattenflöde och värme.

Reservutskovet har använts i drygt 1 månad. Under 1990 och 1991 var motsvarande tid cirka 6 månader. Att perioden varit så mycket längre under de två föregående åren har berott på att Kustlaboratoriet i Öregrund bedrivit ett försök att skapa möjligheter för en förbättrad fiskreproduktion.

Kommentarer:

* Tendensen av något förhöjda temperaturer under åren 1990 - 91 i skärgårdsområdet vid vertikal S har brutits. Temperaturen ligger på en mer normal nivå genom att reservutskovet utnyttjats betydligt mindre under 1992.

* Det fanns inga spår av det tidigare läckaget utanför F3:s kylvattenkanal.

Statistiskt sett var årsmedeltemperaturen (april - november) under -92 i vertikal Spå 1 m djup 0.23°C över medelvärdet för perioden 1977-91. För 1991 och 1990 låg årsmedeltemp. 2.2°C resp l.8°C över medelvärdet.