SMHIs undersökningar utanför Forsmark 1988.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 29
Författare: Jan Andersson och Robert Hillgren
Publicerad:

Sammanfattning

1988 kan kraftverkets drift betraktas som normal med avseende på kylvattenflöde och värme. Samtliga tre block har haft ett högt driftutnyttjande.

Reservutskovet har dock nyttjats mer än föregående år, ca 3 månader.

Kontrollprogrammets målsättning har varit att kontinuerligt övervaka kylvattnets spridning i tid och rum. Av särskilt intresse har varit att se effekten av  kylvattentillskottet från block 3 via ordinarie utlopp.

Följande slutsatser har dragits:

  • Treblocksdriften under året har inneburit avkylningsytor av storleksordningen 8 - 16 km 2. Den tidigare bedömningen från 1987; var 7 - 12 km2.
  • Temperaturen i skärgårdsområdet har inte påverkats av treblocksdriften.
  • Något märkbart läckage från F 3:s kylvattenkanal har inte observerats.