SMHIs undersökningar utanför Forsmark 1987

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 24
Författare: Jan Andersson / Robert Hillgren
Publicerad:

Sammanfattning

1987 kan kraftverkets drift betraktas som normal med avseende på kylvattenflöde och värme. Samtliga tre block har haft ett högt drift utnyttjande.

Kontrollprogrammets målsättning har varit att kontinuerligt övervaka kylvattnets spridning i tid och rum. Av särskilt intresse har varit att se effekten av kylvattentillskottet från block 3 via ordinarie utlopp.

Följande slutsatser har dragits:

  • Treblocksdriften under året har inneburit avkylningsytor av storleksordningen 7 - 12 km2. Den tidigare bedömningen med endast karteringar från december 1986, var 6 - 8 km2.
  • Temperaturen i skärgårdsområdet har inte påverkats av treblocksdriften.
  • Något fortsatt läckage från F 3:s kylvattenkanal har inte observerats.