Skagerrak - porten mot Nordsjön.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 39
Författare: Stig Fonelius
Publicerad:

Sammanfattning

Giftig algblomning, säldöd och påverkan från Nordsjön har ökat oron men också riskerna för Skagerrak.

Skagerrak är det minst undersökta av våra havsområden. Kustområdena, och i synnerhet fjordarna, har ägnats mycket intresse, men de hydrografiska förhållandena i öppna Skagerrak har ansetts vara oceaniska och Skagerrak har inte trotts vara utsatt för föroreningar eller eutrofiering.

Som en inledning till en ökande undersökning och övervakning av Skagerraks miljöförhållanden presenteras här en sammanfattning av Skagerraks hydrografi.