Satellitmeteorologi

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 1
Författare: Hagmarker, Arne
Publicerad:

Sammanfattning

Satelliterna förser oss med information både dag och natt. De sänder ner data till markstationer som omedelbart kan framställa bilder. Man kan lokalisera cykloner ute över havsområden där man i övrigt har få obsar - man kan se vilken intensitet de har och vilket utvecklingsstadium de nått. Över land kan man finna mindre vädersystem som annars är omöjliga att kartlägga med traditionella observationsmetoder. En så noggrann kartläggning som möjligt i både tid & rum av väder och av de parametrar som styr väderutvecklingen är en förutsättning för goda prognoser. Det anses allmänt inom den meteorologiska världen att satelliterna kommer att utgöra kärnan i framtida observationssystem.