Satellitmeteorologi.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 79
Författare: Hagmarker, Arne
Publicerad:

Sammanfattning

VÄDERSATELLITER METEOROLOGERNAS ÖGON I RYMDEN
Alltsedan urminnes tider har människan sett molnen ur grodperspektiv. Fiskare, jordbrukare och andra som är beroende av vädret lärde sig att följa utvecklingen av molnhimlen.

Dä vädertjänsterna upprättades för cirka 100 är sedan blev en av de viktigaste observationerna som utväxlades just molnobservationer.

De första decennierna av 1900-talet lyckades den s.k. Bergenskolan i Norge att beskriva polarfront-cykloner bl.a. genom att 3-dimensionellt studera molnslag och molndrift . Molnslag och molnmönster avslöjar i hög grad vad som händer i troposfären där vädret utspelar sig.