Resultat av 5-dygnsprognos till ledning för isbrytarverksamhet vintern 1984–85.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 25
Författare: Ahlström, Bengt, Salomonsson, Gösta
Publicerad:

Sammanfattning

Temperaturprognoserna och vindprognoserna för pentad 1-5 har haft hög träffprocent. Medelvärdet 83.3 för pentadtemperaturen är det näst bästa under den senaste 10-årsperioden, och värdet 74.0 för vindprognoserna det tredje bästa. Intrycket av en förbättring av prognoskvalitén from säsongen 1978/79, vilket framhölls i föregående års rapport, befästs av 1984/85 års resultat. När det gäller temperaturprognoserna för pentad 6-10 kan man däremot inte se någon nämnvärd förbättring.