Recipientkontroll vid Breviksnäs fiskodling 1987

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 27
Författare: Bo Juhlin / Stefan Tobiasson
Publicerad:

Sammanfattning

Christer Wastesson startade våren 1986 en fiskodling för regnbågslax vid Breviksnäs i Valdemarsviks kommun. Länsstyrelsen har godkänt kontrollprogrammet för odlingssäsongen 1987, och programmet sker på uppdrag av Christer Wastesson. SMHI har i samarbete med Stefan Tobiasson, Kalmar Högskola, genomfört kontrollen.