RCA - Rossby Centre regional Atmospheric climate model: model description and results from the first multi-year simulation.

Typ: Rapport
Serie: RMK 83
Författare: Rummukainen, M. / Räisänen, J. / Ullerstig, A. / Bringfelt, B. / Hansson, U. / Graham, P. / Willén, U.
Publicerad:

Sammanfattning