Parameterisering av diabatiska processer i numeriska prognosmodeller.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 75
Författare: Kållberg, Per
Publicerad:

Sammanfattning

Dessa föreläsningsanteckningar är avsedda för kursen "Parameterisering av diabaliska processer" i prognosmeteorologutbildningen vid SMHI 1987 och 1988. Kursen omfattar 12 timmar och skall ge en överblick över de viktigaste parameteriseringsmetoderna i de numeriska modeller som används operationellt vid SMHI. Materialet är sammanställt huvudsakligen ur Haltiner & Williams lärobok "Numerical Prediction and Dynamics Meteorology (1979)", Undéns dokumentation över SMHI-LAM (1982), ECMWFs modelldokumentation samt U.K Meteorological Offices (UKMO) modelldokumentation. För att anteckningarna skall vara njutbara bör 60-poängskunskaperna i meteorologi vara "väl inhämtade" och aktuella!