Översvämningar i Sverige

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Vid översvämningar stiger vattennivån i hav, sjöar eller vattendrag så mycket att landområden som normalt är torra ställs under vatten. Även områden som normalt inte gränsar till vatten kan översvämmas. I Sverige är vi relativt förskonade från stora översvämningskatastrofer och dödsfall i samband med översvämningar är här mycket sällsynta. Faktablad nummer 21.