On transport of sulphur over the North Atlantic.

Typ: Rapport
Serie: RMK 6
Författare: Nyberg, A
Publicerad:

Sammanfattning

Svavelinnehållet i nederbörden har uppmätts på väderskepp i Nordatlanten. På grundval härav och av trajektorieberäkningar visas att betydande mängder antropogent svavel transporteras från Nordamerika mot Europa. Torrdepositionen av svavel över Atlanten på långa avstånd från källan måste vara mycket liten. Värdena på nederbördsutfallet av svavel ur luft som kommer från det azoriska högtrycksområdet är mycket låga och man kan därför säga att det naturliga svavlet i nederbörd i allmänhet högst är av storleksordningen  0 .0 mg/1.