Oceanografiska observationer runt svenska kusten med kustbevakningens fartyg 1994.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 65
Författare: Bo Juhlin
Publicerad: