Normalvärden för perioden 1961-90 av globalstrålning och solskenstid i Sverige.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 84
Författare: Josefsson, W
Publicerad:

Sammanfattning

Månadsmedelvärden av globalstrålning och solskenstid för standard normalperioden 1961-1990 ges för ett antal stationer. Metoden att hänföra mätningarna till en gemensam period samt några av de problem som finns beskrivs översiktligt. Fördelningen över Sverige av årsvärdet för de bägge variablerna presenteras med isolinjekartor.

SUMMARY

Monthly average values of global radiation and sunshine duration for the standard normal period 1961-1990 are computed and tabulated for a set of Swedish stations. The method of referring the values to the common period is described as well as some of the problems and errors. The spatial distribution of yearly sums of the two variables is shown by isolines in two maps over Sweden.