Normalvärden för perioden 1961-90 av globalstrålning och solskenstid i Sverige.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 84
Författare: Josefsson, Weine
Publicerad:

Sammanfattning

Månadsmedelvärden av globalstrålning och solskenstid för standard normalperioden 1961-1990 ges för ett antal stationer. Metoden att hänföra mätningarna till en gemensam period samt några av de problem som finns beskrivs översiktligt. Fördelningen över Sverige av årsvärdet för de bägge variablerna presenteras med isolinjekartor.