Några resultat från ett gemensamt svenskfinskt havsisexperiment, mars 1977

Typ: Rapport
Serie: RMK 10
Författare: Omstedt, A., and Sahlberg, J.
Publicerad:

Sammanfattning

Ett gemensamt svensk-finskt havsisexperiment genomfördes under mars 1977. Mätningar i atmosfären, isen och havet utfördes under sex dagar ombord på det finska forskningsfartyget Aranda som var placerad i isfältet i Bottenviken. Under två dagar utfördes även mätningar från de två svenska isbrytarna Atle och Tor. Denna rapport presenterar data och några resultat från svenska gruppen.