Några huvuddrag i det svenska nederbördsklimatet 1961-1990.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 87
Författare: Hans Alexandersson, Carla Eggertsson Karlström, Sten Laurin
Publicerad:

Sammanfattning

I rapporten illustreras den årliga nederbördens genomsnittliga fördelning i Sverige, variationen månad för månad under den 30-åriga perioden för utvalda stationer, sannolikhet för nederbörd under dygnets timmar för månaderna, nederbörd dagtid i procent av dygnsnederbörd samt rekord vid enstaka stationer och fall med stor nederbörd över större arealer. Även torrperioder beskrivs kortfattat. Rapporten avslutas med tabeller över antal dygn med nederbörd över olika nivåer.

Kartorna i rapporten är av översiktlig natur för att belysa regionala skillnader i olika parametrar. Kartorna lämpar sig därför inte för detaljanalys. Lokalt kan avvikande värden förekomma, speciellt i områden med stora höjdskillnader. Det återspeglas framför allt i Norrland, där väderstationerna ofta ligger i dalgångar. Värdena är då representativa för dalgången och inte för omgivande höjdpartier.