Medvind, nummer 4 2009

Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Hur anpassa samhällen i Afrika och Mellanöstern till det nya klimatet. Nu börjar arbetet med IPCCs femte klimatrapport. Allt om klimatanpassning samlat i webbportal. Våtmarker – ett vapen mot övergödning? Vindarna har inte ökat. Fortsatt dåligt med syre i Östersjön. Snyggt förpackade prognoser.