Medvind, nummer 4 2007

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Ny SMHI-rapporten väckarklocka - klimatförändringar påverkar spridning av luftföroreningar, Bra prognos gör vindkraft lönsammare, Halkvarning via sms eller e-post. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.