Medvind, nummer 4 1999

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Vindberäkningar för maximal säkerhet i Botniabanans tunnlar, Nu kartläggs havsvågor i forskningsprojekt, Regalskeppet Wasa, Lützen - och vädret..., Utvecklade tjänster till media. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.