Medvind, nummer 3 2007

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Havet hot mot reningsverk på Gotland, SMHI samlar data om havet, Prognosstyrd värme gjorde slut på klagomålen. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.