Medvind, nummer 3 2000

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Nya metoder prövas för ökad dammsäkerhet, Miljömålen för Öresundsbron uppnådda?, Lantbruksväder - SMHIs nya exportprodukt, Vädret styr tidningsköpare. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.