Medvind, nummer 2 2009

Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: SMHI vindtestade Nordens största fotbollsarena, Klimatforskning visualiseras med ny teknik, Extrema klimat under 100.000 år. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.