Medvind, nummer 2 2008

Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Svenska haven allt surare, Utökat ansvar för havsmiljön i nytt regeringsförslag, Bra väderprognoser bondens bästa vän, SMHIs fartygsvägledning minskar koldioxidutsläppen. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.