Medvind, nummer 2 2005

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Stormfälld skog ökar brandfaran, Golfbanans bästa vän - regnskuren, Extrema mängder fosfor i Östersjön, Vad kostar flygets utsläpp. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.