Medvind, nummer 2 2004

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Bottenvatten i sjöar och hav ger svalka på kontor och varuhus, Utsläppen i fokus på Miljöforum, Östersjöns kväveutsläpp kan minskas med rätt åtgärder. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.