Medvind, nummer 2 2003

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Vindmiljön testas redan på planeringsstadiet, Bättre samordning av utsläppsrapporter, Väderanalyser vapen vid tvister om sjöfrakter. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.