Medvind, nummer 1 2010

Typ: Tidsskrifter, Medvind
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Nu byggs nya klimatverktyg för Europas städer, Ny webbtjänst ger kommuner bättre beredskap för översvämningar, Havsisen i Arktis kan smälta snabbare, Sveriges klimat- och miljödata samlas i webbportal och Blomningen börjar allt tidigare på vårarna.