Medvind, nummer 1 2006

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Vårflodens risker kan förebyggas, Åskvarning via mobilen, Europeisk Arktisforskning - Här kartläggs klimatets nyckelfrågor. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.