Medvind, nummer 1 2003

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Viktiga verktyg för vattenkraften, Snöfattigare vintrar i framtiden, Så förorenas havsmiljön - spridning av kväve och fosfor till havet kartlagd. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.