Medvind, nummer 1 2001

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: "Det blir fler översvämmningar", Miljögifter i skärgårdsvik kartläggs, Svensk modell ska varna för översvämning vid floden Rehn, SAS-plan allt flitigare som väderrapportör. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.