Medvind, nummer 1 1999

Typ: Tidsskrifter
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Ur innehållet: Kraftig vårflod - låga elpriser, Miljägifternas väg till havet kartläggs, Vindmiljön i planerade bostadsprojekt testas i SMHIs modeller. Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter av brett intresse samt information om produkter och tjänster på ett lättillgängligt sätt. Medvind visar på SMHIs breda verksamhetsområde.