Månadsbladet juli 2010

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Cia Hultkrantz och Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

Månadens rapport om läget i havet vid Bohuskusten. Provtagningen utförs inom ramen för Bohuskustens vattenvårdsförbund kontrollprogram.