Månadsbladet juli 2009

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Cia Hultcrantz, Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

Senaste rapporten från den månatliga rapportserien om läget i havet vid Bohuskusten. Provtagningen utförs inom ramen för Bohuskustens vattenvårdsförbund kontrollprogram.