Månadsbladet juli 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna Karlsson, Ann-Turi Skjevik
Publicerad:

Sammanfattning

Senaste rapporten från den månatliga rapportserien om läget i havet vid Bohuskusten. Provtagningen utförs inom ramen för Bohuskustens vattenvårdsförbund kontrollprogram.