Månadsbladet januari 2008

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Anna Edman, Lars Edler
Publicerad:

Sammanfattning

Senaste rapporten från den månatliga rapportserien om läget i havet vid Bohuskusten. Provtagningen utförs inom ramen för Bohuskustens vattenvårdsförbund kontrollprogram.