Lufttemperaturen i Stockholm 1756-1990. Historik, inhomogeniteter och urbaniseringseffekt.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 83
Författare: Moberg, A
Publicerad:

Sammanfattning