Luftföroreningsepisoden över södra Sverige 2–4 februari 1987.

Typ: Rapport
Serie: RMK 56
Författare: Persson, C., Robertson, L. (SMHI), Grennfelt, P., Kindbom, K., Lövblad, G., och Svanberg, P.-A. (IVL)
Publicerad:

Sammanfattning