Län och huvudavrinningsområden i Sverige

Typ: Faktablad
Författare: Christina Thoms-Hjärpe
Publicerad:

Sammanfattning

Detta faktablad redovisar hur stor del av de svenska huvudavrinningsområdena som ligger i varje län. Antal län är 21 stycken och antal huvudavrinnigsområden är 119 st. Faktablad nummer 10.